opublikowany: 25.05.2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO „Portret Mojej Mamy”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Portret Mojej Mamy”

Szanowni Państwo, drogie Dzieci!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Portret Mojej Mamy”.

Wiemy, że czekaliście z niecierpliwością, ale prac było tak dużo, że jury miało prawdziwy ogrom pracy.

Nagrodzone prace:

Miejsce III Krystian Fusiak kl. III b – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie

Miejsce III Julia Piskorek kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie

Miejsce II Hanna Konkel kl. II c – Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie

Miejsce II Julia Choruży kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie

Miejsce I Hubert Hołub kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie

Miejsce I Amelia Jaszczak kl. II c – Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie

Wyróżnione prace:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie

Dominika Koczera kl. III f, Alicja Dąbrowska kl. II c, Patrycja Zienkiewicz kl. II c

Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie

Eryk Świętoń kl. II b, Apolonia Polak kl. II b, Alicja Marmaj kl. II b

 

Dla pozostałych uczestników KONKURSU – nagrody pocieszenia

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD 03.06.2018 r

W TRAKCIE TRWANIA FESTYNU RODZINNEGO 

GODZINA 15:00 – 18:00

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja”

im. św. Jana Pawła II w Koszalinie

ul. Harcerska 17

  

 

 

więcej...

opublikowany: 19.05.2018

Spotkania RODZINNE

 

 

więcej...

opublikowany: 09.05.2018

KONKURS "Portret mojej mamy"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

I.                  Organizator konkursu:

 

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” im. św. Jana Pawła II w Koszalinie

 

II.              Warunki uczestnictwa:

 

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-II-III następujących szkół podstawowych:

a)    Szkoła Podstawowa nr 1

b)   Szkoła Podstawowa nr 6

c)    Szkoła Podstawowa nr 9

2.    Czas trwania konkursu - od 10.05. do 20.05.2018 roku.

3.    Temat pracy: „Portret mojej mamy”.

4.    Technika prac - dowolna, format - dowolny.

5.    Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.

6.    Prace powinny być opatrzone na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

7.    Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

III.          Wyniki konkursu i nagrody:

 

1.    Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.    Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, estetyka pracy, oryginalność.

3.    Prace zostaną odebrane ze szkół przez organizatora w dniu 22 maja 2018 roku.

4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2018 roku. Lista nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ck.koszalin.caritas.pl. Dodatkowo informację o laureatach będzie można uzyskać u wychowawców poszczególnych klas.

5.    Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3.06.2018 roku podczas Festynu Rodzinnego w siedzibie Centrum Kryzysowego Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” im. św. Jana Pawła II w Koszalinie przy ulicy Harcerskiej 17.

6.    Nagrodą główną w konkursie jest karnet wstępu na mecz Energa AZS Koszalin oraz piłkarzyki sprężynowe.

7.    Ponadto przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą karnety wstępu na mecze Energa AZS Koszalin oraz puzzle.

8.    Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagród.

9.    Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

IV.          Postanowienia końcowe:

 

1.    Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Festynu Rodzinnego w placówce oraz na stronie internetowej www.ck.koszalin.caritas.pl.

2.    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3.    Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.ck.koszalin.caritas.pl oraz u dyrektora szkoły.

4.    Uczestnik konkursu przekazując pracę potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)    zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b)   odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.

  

 

więcej...

opublikowany: 09.05.2018

Zapraszamy na 3 FESTYN RODZINNY

 
 
 

więcej...

opublikowany: 20.03.2018

Konferencja

 

Konferencja.jpg

 

więcej...

Kontakt:

Dom dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi
„NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17, 75-073 Koszalin
tel. +48 94 342 30 05, kom. +48 516 840 097
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony internetowe słupsk